Ryhmäkoti Luotsi

Tarjoamme ympärivuorokautista kasvatuksellista ja kuntoutuksellista lastensuojelupalvelua. Toimintamme toteutetaan yhteistyössä kuntien sijaishuollon kanssa. Palvelut kohdentuvat alakoululaisista täysi-ikäisiin.

Keskusteleva toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen ovat kotimme kivijalka.
Kuntoutuksen myötä elämäntaidot karttuvat ja vahvistuvat useilla osa-alueilla.

Kodin työntekijät ovat sosiaalityön, lasten- ja nuorisopsykiatrian, kuntoutuksen ja luovien menetelmien ammattilaisia.

Koulunkäynnin saaminen luonnolliseksi osaksi lapsen arkea on tärkeä osa kuntoutusta. Teemme tiivistä yhteistyötä koulun kanssa löytääksemme keinoja lapselle selvitä koulunkäynnin haasteista. Koulutyön vastapainoksi tavoitteena on löytää lapsen vahvuuksia palveleva harraste.

Kodin tilat ja pihapiiri lähiympäristöineen luovat hyvät puitteet mielekkäälle vapaa-ajanvietolle.